Duálne vzdelávanie s dm

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi. Už na SOŠ ti dáva dm možnosť získať prax na top úrovni, priamo v predajni, finančnú nezávislosť a slobodu.

Duálne vzdelávanie funguje v rámci dm už od roku 2012 do roku 2015 bez legislatívnej podpory. 1.apríla 2015 bol prijatý Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave.Vďaka nemu sa môžu žiaci venovať viac odbornému výcviku. A zamestnávatelia môžu do učebných osnov zaradiť témy, ktoré budú pre žiaka konkurenčnou výhodou.

Průmysl a firmy

Obchodný pracovník

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Stiahnuť PDF

Pracovník marketingu

Dĺžka prípravy v tomto odbore je štyri roky. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá, ktorí úspešne absolvovali základnú školu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Stiahnuť PDF
Průmysl a firmy

Zoznam škôl

V školskom roku 2017/2018 môžeš študovať s podporou dm na týchto školách.

Zobraziť zoznam škôl